Interclub

Inschrijvingen interclub

 

Om deel te nemen aan de interclubcompetitie dien je je eerst lid te maken van K. Stade Leuven Tennis Club en je dus in te schrijven ten laatste op 10 januari 

Het lidmaatschap geldt voor een periode van één jaar en begint steeds op 1 april of vanaf de aanvaarding van de inschrijving door het bestuur, om te eindigen op 31 maart. Je wordt lid door je te registreren op www.tennisvlaanderen.be -> Inloggen -> Mijn dashboard -> Clubabonnementen en de betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (“lidgeld”).

Indien je in een vorig seizoen al lid was van Tennis Vlaanderen beschik je reeds over logingegevens en moet je niet opnieuw alle velden invullen.
Volgde je nog nooit lentelessen of winterlessen, was je nog nooit lid van K. Stade Leuven T.C. of een andere tennisclub die je aansloot bij Tennis Vlaanderen dan dien je je  als “nieuw lid” te registreren op www.tennisvlaanderen.be 

Hoe inschrijven?

  1. Voor de jeugd

    1. Je schrijft in voor de categorie die overeenstemt met je leeftijd (de leeftijd die je zal hebben op het eind van het kalenderjaar dat je interclub wenst te spelen):

                    -onder 9j gemengd
                    -onder 11 meisjes
                    -onder 11 jongens
                    -onder 13 meisjes
                    -onder 13 jongens
                    -onder 15 meisjes
                    -onder 15 jongens

                    -onder 17 meisjes
                    -onder 17 jongens

  1. Opgelet, inschrijven betekent niet dat je automatisch deelneemt. De hoofdtrainersvergadering zal de ploegindeling en je functie (vaste speler, rotatiespeler, reserve, …) in de ploeg bepalen in functie van het aantal inschrijvingen, terreinbeschikbaarheden, klassement, deelname aan tornooien, .....

 

  1. Voor de volwassenen (hier zijn de ploegen met kapiteins die al een voorstel indienden al in het systeem ingegeven)

    1. Je schrijft in voor de categorie die je wenst (heren, dames, heren 35+, dames 25+)

    2. Je kiest de ploeg/wijze waarop je inschrijving betrekking heeft. Je  kiest voor 1 van drie mogelijkheden:

                    - je kiest de ploeg waarin je wenst te spelen na overleg met de ploegkapitein.
                    - heb je nog geen ploeg of maakt het niet uit in welke ploeg je wordt ingedeeld, kies dan voor ‘geen ploeg/voorkeur’
                    - wens je als losse reservespeler te worden opgenomen, kies dan voor ‘reservespeler’

  1. Opgelet, inschrijven betekent niet dat je automatisch deelneemt. Het inschrijvingsvoorstel zal door de verantwoordelijken van de interclub in overweging genomen worden. Volgende elementen spelen in de beslissing: aantal inschrijvingen, terreinbeschikbaarheden, klassement, deelname aan tornooien, .....

Indien je vragen zou hebben omtrent de inschrijvingswijze en/of specifieke wensen m.b.t. je deelname aan de interclubcompetitie, dan kan je deze steeds kenbaar maken door een e-mail te sturen naar interclub@stadeleuventennis.be.

Lidgeld

Wij benadrukken dat al onze leden, die zich via onze website hebben ingeschreven voor de interclubcompetitie uiterlijk op 15 maart hun zomerlidgeld dienen te betalen. Zonder tijdige betaling kan je deelname aan de competitie geweigerd worden!
 

Transfer

Wij onderstrepen tevens dat onze leden, die dit jaar voor onze club wensen deel te nemen aan de interclubcompetitie, doch vorig jaar de kleuren van een andere club hebben verdedigd tijdens de interclubcompetitie, zelf een transfer naar onze club dienen aan te vragen via de www.tennisvlaanderen.be

Dit is zeer eenvoudig. Je dient in te loggen via de rubriek "inloggen" (zie linkerzijde van de homepage), vervolgens de rubriek "mijn transfer" aan te klikken en alle vereiste gegevens in te vullen. Opgepast: enkel transfers die werden geregistreerd voor 15 januari worden door Tennis Vlaanderen aanvaard. Vergeet dus zeker niet tijdig de nodige formaliteiten te vervullen. Op de Tennis Vlaanderen-website vind je ook meer algemene informatie omtrent de interclubcompetitie zoals categorieën, speeldagen,...

Goed om weten

Zoals steeds zullen wij ons uiterste best doen om tegemoet te komen aan ieders wensen. Wij  dienen echter rekening te houden met diverse factoren zoals onder meer het aantal beschikbare terreinen en het aantal kandidaat-deelnemers (voor een bepaalde reeks). Het is derhalve mogelijk dat bepaalde inschrijvingen niet zullen worden weerhouden omwille van bovenvermelde (of andere) reden(en).

Tot slot benadrukken wij dat deze uitnodiging enkel betrekking heeft op de interclubcompetitie voor volwassenen. Onze jeugdspelers, die door club worden geselecteerd als kandidaat-deelnemer aan de jeugdinterclub, zullen eerstdaags individueel worden gecontacteerd.


Interclubverantwoordelijke K. Stade Leuven T.C. interclub@stadeleuventennis.be

Schrijf je in via "My Stade"Sponsors