Zomer Stages 2022

Meer info

Hoofdsponsors


Winter

 

Winter 2021-2022

Beschikbare velden: In de winter beschikt de club over 6 overdekte gravelbanen (terreinen 4-5-6-7-8-9). Hier volgt de algemene informatie. Contactpersoon voor de winterreservaties is Marc Mitchaux. E-mail:  marc.mitchaux@stadeleuventennis.be en GSM +32 496 570 850.

  • Zowel leden als niet-leden kunnen tijdens de winter 2021-2022 een vast winteruur huren. Titularissen van het vorige jaar krijgen eerst de kans om hun winterreservatie te hernieuwen. Bel of mail voor beschikbare uren naar Marc
  • Zowel Stadeleden als niet-leden kunnen losse uren reserveren via Terreinreservatie.Heb je nog een account bij Tennis Vlaanderen dan kan je via www.tennisvlaanderen.be -> Inloggen -> Account als niet-lid aanmaken gratis één aanmaken.
    Niet-leden kunnen losse uren reserveren door op voorhand en tijdig te bellen/mailen voor beschikbare uren naar Marc.
    De vergoeding voor één uur bedraagt 20 € en betaal je online bij de reservatie. 
  • Het winterseizoen 2021-2022 loopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022.
  • Er worden geen vervangingsdagen toegekend voor speeldagen die op een feestdag vallen. 
  • Lees ook het clubreglement!

Betaling:  Het verschuldigde bedrag dient door de terreintitularis te worden betaald vóór 15 augustus 2021. Bij niet betaling van het bedrag uiterlijk op 15/08/2021 heeft de tennisclub de volledige vrijheid om zonder verwittiging en/of enig verhaal, de ter beschikking stelling van het/de terrein(en) aan een andere persoon toe te kennen. Betaling van een vast uur tijdens de winter doe je op rekeningnummer BE97 2300 3440 8849 (titularissen ontvangen hierover een e-mail met o.a. instructies voor betaling via gestructureerde mededeling).

Prijzen winterreservaties 2021-2022: 

Dagen

Uren

Tarief/uur/terrein

 

Maandag t/m vrijdag

09u00-14u00

260 €

26 weken

Maandag t/m vrijdag

14u00-18u00

340 €

26 weken 

Maandag t/m vrijdag

18u00-22u00

420 €

25 weken (niet tijdens week dubbeltornooi)

Maandag t/m vrijdag

22u00-23u00

340 €

25 weken (niet tijdens week dubbeltornooi)

Zaterdag

09u00-19u00

420 €

25 weken (niet tijdens week dubbeltornooi)

Zondag

09u00-13u00

420 €

25 weken (niet tijdens week dubbeltornooi)

Zondag

13u00-22u00

340 €

25 weken (niet tijdens week dubbeltornooi)

AgendaSponsors