Zomer Stages 2022

Meer info

Hoofdsponsors


Clubreglement & Statuten

 

Lidmaatschap

 • Het lidmaatschap geldt voor een periode van één jaar en begint steeds op 1 april of vanaf de aanvaarding van de inschrijving door het bestuur, om te eindigen op 31 maart. Je wordt lid door de betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (“lidgeld”) en je te registreren op www.tennisvlaanderen.be -> Mijn dashboard -> Clubabonnementen.
 • Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld bij het begin van het verenigingsjaar.
 • Met het betalen van het lidgeld aanvaard en respecteer je de statuten van de club en het er aan gekoppelde reservatiereglement

 

Kleding en gedrag

 • De leden die in regel zijn met de betaling van hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende seizoen, hebben toegang tot de tennisterreinen en de kleedkamers. 
 • Op de tennisterreinen is het dragen van reglementaire tenniskleding en aangepast schoeisel verplicht. 
 • De leden, genodigden en alle begeleidende personen dienen zich steeds beleefd en hoffelijk te gedragen en dragen ertoe bij dat de banen, de kleedkamers, douches en toiletten netjes blijven en dat er geen afval rondslingert.  
 • Er wordt niet gerookt op de tennisvelden of in het clubhuis, de kleedkamers, douches en toiletten.  

 

Reservaties tijdens het zomerseizoen

 • De leden kunnen een terrein reserveren op de computer in de club, of via internet, in overeenstemming met het geldende reservatiereglement.
  Voorrang bij reservering van de terreinen:
  • lessen en stages van de tennisschool
  • interclub
  • tornooien
  • clubactiviteiten (Tennis en BBQ, Ladies Day, clubkampioenschap...)
 • De club kan activiteiten organiseren en daarvoor terreinen reserveren. Deze organisaties hebben steeds voorrang op de gewone reservaties. Het bestuur heeft de bevoegdheid om buitenreservaties om te wisselen met binnenreservaties. Bij regenweer heeft de interclub voorrang op lessen en stages van de tennisschool op de binnenterreinen.

 

Winterseizoen

 • Tijdens de winter kan er op 6 terreinen gespeeld worden . Het winterlidgeld geeft recht op een vast uur en op een bepaald veld.  De voorwaarden worden tijdig kenbaar gemaakt aan de leden. De terreinen worden voor de gehele winterperiode (oktober tot en met maart) vast verhuurd aan één “titularis” per terrein en per uur. De titularis is vrij om zijn medespelers te kiezen; deze medespelers worden ook als winterlid beschouwd. De briefwisseling aangaande het wintertennis wordt door de club uitsluitend aan de titularissen gestuurd.
 • Vrije uren: een planning met de nog beschikbare vrije uren wordt tijdig uitgehangen in het clubhuis.  Deze losse uren kunnen gereserveerd worden na voorafgaande betaling aan de barverantwoordelijke.

 

Tennislessen

Jeugd en volwassenen kunnen individueel of in groep tennislessen volgen. Je neemt daarvoor contact op met de verantwoordelijke van de tennisschool.

 

Verzekering en aansprakelijkheid

 • Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen aangesloten is, valt automatisch onder de door Tennis Vlaanderen afgesloten polis sportongevallen.  Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, evenals het risico van persoonlijke ongevallen, zowel op als rond de tennisterreinen, en tijdens de periode vermeld op deze kaart.
 • Bij ongeval, zelfs op verplaatsing, dient men onmiddellijk de secretaris of een bestuurslid van K. Stade Leuven T.C. te verwittigen. 
 • De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of voor verlies of diefstal van bezittingen van leden of bezoekers tijdens hun aanwezigheid in de club.

AgendaSponsors